fbpx

สำรวจการปรับตัวของคนข่าวโทรทัศน์ต่างประเทศภายใต้วิกฤตโควิด-19 สู่บทบาทวารสารศาสตร์เชิงเครือข่าย

สื่อมวลชนเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่น้อยกว่าอาชีพอื่นอย่างเช่นบรรดานักข่าวที่ต้องทำหน้าที่รายงานสถานการณ์ต่าง ๆ จากภาคสนามสู่ประชาชนที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้าน ไม่เพียงมีข้อจำกัดด้านการออกนอกบ้านที่หลายคนเลือกปฎิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการอยู่บ้าน (Self-isolation) และทำงานที่บ้าน (Work from home)

ส่องสื่อ มีเดีย แลป

6 เมษายน 2563