fbpx

ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ : เมื่อการเป็นนักข่าวคือสิ่งที่ใจบอกว่าใช่

The Standard จึงได้ทำรายการ ‘The Standard Now’ ขึ้น โดยได้พิธีกรอย่าง “อ๊อฟ ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์” มาดำเนินรายการ ภายใต้ความที่เชื่อว่าเขาสามารถใช้การรับฟังช่วยยุติความขัดแย้งได้

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

19 เมษายน 2564