fbpx

จาก Train to Busan สู่ Peninsula: คุ้มค่าแค่ไหนกับการรอคอย

เนื้อเรื่องย่อของ Peninsula เป็นการดำเนินเรื่อง 4 ปีต่อมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน Train to Busan ผู้คนล้มหายตายจากกลายเป็นซอมบี้เกือบทั้งประเทศ คนเกาหลีส่วนหนึ่งอพยพมายังฮ่องกง หนึ่งในนั้นคือจองซอก เขาได้รับภารกิจกลับไปที่เกาหลีอีกครั้งเพื่อนำเงินในรถบรรทุกที่จอดทิ้งไว้ใจกลางกรุงโซลกลับมาให้ได้ภายใน 3 วัน

กิตติธัช ออไอศูรย์

30 กรกฎาคม 2563