fbpx

ทำความรู้จักสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันครบรอบปีที่ 63

กว่า 63 ปีที่ผ่านมาที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาเพื่อความมั่นคงของชาติ และนำคุณค่าของข่าวสาร สาระ และบันเทิงออกสู่สายตาของผู้ชมมาอย่างยาวนาน แต่หลายท่านอาจจะหลงลืมถึงการก่อกำเนิดของช่องนี้ว่าในสมัยก่อนทำไมเขาถึงทำช่องนี้ วันนี้ผมและทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ส่องสื่อจึงมีข้อมูลนำเอามาฝากกันครับ

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

25 มกราคม 2564