fbpx

Big Hit Entertainment กับการเตรียมเสนอขายหุ้น IPO และสิ่งที่ควรรู้

ในเดือนตุลาคม 2563 เป็นครั้งแรกที่ Big Hit Entertainment จะเข้าสู่กระบวนการเสนอขายหุ้น IPO มีการคาดการณ์มูลค่าตามราคาตลาดว่า จะมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้นของ Big 3 (SM-JYP-YG) ซึ่งเป็นบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้รวมกันเสียอีก

ทินวุฒิ ลิวานัค

26 กันยายน 2563