fbpx

รู้จักเครือข่ายโทรทัศน์ The WB และมาสคอตกบที่ตราตรึงใจมากว่า 26 ปี

การแข่งขันของเครือข่ายโทรทัศน์ในสหรัฐฯ ในช่วงยุค 90 นั้น เป็นการแข่งขันที่ดุเดือดอยู่พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทรายการ การร่วมกับสถานีท้องถิ่นหลายๆ แห่งเพื่อเป็นพันธมิตรในเครือข่าย รวมถึงการเข้าซื้อกิจการจากบริษัทสื่อท้องถิ่นเพื่อควบรวมกิจการ

ส่องสื่อ มีเดีย แลป

10 มกราคม 2564