fbpx

The Space : อาสาแบ่งปัน

เพราะพื้นที่นี้จะเป็นของทุกคน

ที่มาของโครงการ

โครงการ “ส่องสื่อ” เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานการสื่อสารที่มีคุณค่าต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ผ่านการมองสื่อมวลชนไทยผ่านเลนส์ของคนรุ่นใหม่ในสังคม เพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรและมีคุณภาพ โดยในปัจจุบันได้พัฒนาเนื้อหาเพื่อส่งออกไปยังช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ (http://mitrtalk.com) , Facebook Fanpage , Twitter และ Podcast Radio โดยเน้นความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ วารสารศาสตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อชนิดอื่นๆ และส่องสื่อ ยังเป็นช่องทางให้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน ด้วยการเป็นอาสาสมัคร เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและผลิตเนื้อหาให้ได้ตรงตามที่ตนเองต้องการได้อีกด้วย

เพื่อให้ส่องสื่อสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ เราจึงได้ริเริ่มโครงการ “ส่องสื่อ The Space #1” ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดรับสมัครอาสาสมัครเพื่อเข้ามาร่วมพัฒนาฝีมือในการผลิตสื่อ เริ่มจากการตั้งคำถาม ค้นหาประเด็น ไปจนถึงผลิตออกมาเป็นชิ้นงานสื่อสารกับประชาชนทั่วไป โดยเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวงการสื่อสารมวลชนที่มีผลกระทบในเชิงมิติสังคม สุขภาวะ ทัศนคติ และความเชื่อ ซึ่งการเปิดรับอาสาสมัครเป็นทีมงานของส่องสื่อ ในช่วงแรกจะใช้ระยะเวลาทำงานเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อให้อาสาสมัครสามารถเข้าใจทักษะการเรียนรู้ได้ดีและได้ฝึกทดลองการทำสื่อจริงๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ การเปิดรับอาสาสมัครร่วมงานกับทีม “ส่องสื่อ” ก็เพื่อทำให้เพจส่องสื่อมีทีมงานอาสาที่สามารถต่อยอดเป็นทีมหลักได้ในอนาคต โดยทีมที่สามารถต่อยอดได้จะยังคงถือแก่นของการก่อตั้งเพจไว้ว่า “ส่องทุกมุมของสื่อ เพื่อสังคมสื่อที่ดี” และสามารถพัฒนาเพจให้เป็นกระบอกเสียงในระดับประเทศได้ต่อไป รวมถึงอาสาสมัครก็สามารถพัฒนาฝีมือเพื่อต่อยอดตนเองไปได้ในอนาคตเช่นเดียวกัน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. นักสร้างสรรค์เนื้อหา / บรรณาธิการ (3 ตำแหน่ง)
  หน้าที่ : คิดสร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารเชิงประเด็นออกสู่สายตาสาธารณชน มีไหวพริบและจับกระแสได้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ คิดภาพรวมของเนื้อหาประจำเดือน จัดทำเป็นเรื่องราวในเว็บไซต์และในช่องทางอื่นๆ
  อุปกรณ์ที่ต้องมี : สมุด , ปากกา , คอมพิวเตอร์
 2. นักข่าว (6 ตำแหน่ง)
  หน้าที่ : คิดประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ออกไปทำข่าวและเขียนข่าวให้น่าสนใจ ใช้สื่อต่างๆได้เป็นประโยชน์และสามารถใช้เครื่องมือในการทำสื่อเพื่อเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนได้ รวมถึงค้นหาแหล่งข่าว ประสานงานกับแหล่งข่าวในการค้นหาข่าว หรือค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาต่อยอดได้
  อุปกรณ์ที่ต้องมี : โทรศัพท์มือถือ , สมุด , ปากกา , คอมพิวเตอร์
 3. นักสร้างสรรค์วีดีโอ (4 ตำแหน่ง)
  หน้าที่ : คอยบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ ตามติดนักข่าวไปทำข่าวในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ และเรียบเรียงเป็นเรื่องเล่าได้ รวมถึงตัดต่อวีดีโอเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบ เข้าใจประเด็นข่าวที่จะสื่อสาร และสื่อสารออกสู่สาธารณชนได้อย่างน่าสนใจ
  อุปกรณ์ที่ต้องมี : กล้องถ่ายภาพ , คอมพิวเตอร์ , โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ , สมุด , ปากกา
 4. นักสร้างสรรค์วิทยุออนไลน์ (4 ตำแหน่ง)
  หน้าที่ : เขียนบทรายการวิทยุ สร้างสรรค์เนื้อหาให้น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์ และมีทักษะในการเล่าเรื่องอย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง ดำเนินการจัดรายการวิทยุให้เป็นไปได้ด้วยดี และตัดต่อเพื่อออกอากาศ ทุกวันเสาร์ 20.00 น.
  อุปกรณ์ที่ต้องมี : โทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องมือบันทึกเสียง , โปรแกรมตัดต่อเสียง , สมุด ,ปากกา , คอมพิวเตอร์
 5. เว็บมาสเตอร์ (2 ตำแหน่ง)
  หน้าที่ : ดูแลภาพรวมของเว็บไซต์ให้ออกมาสวยงาม จัดการและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  อุปกรณ์ที่ต้องมี : คอมพิวเตอร์ , โปรแกรมดูแลระบบเว็บไซต์
 6. ฝ่ายศิลป์ออนไลน์ (4 ตำแหน่ง)
  หน้าที่ : ดูแลภาพรวมการดีไซน์ของเว็บไซต์ จัดทำอินโฟกราฟิก จัดทำรูปภาพเพื่อลงช่องทางต่างๆ
  อุปกรณ์ที่ต้องมี : สมุด , ปากกา , คอมพิวเตอร์ , โปรแกรมออกแบบรูป
 7. ฝ่ายสังเกตการณ์ (3 ตำแหน่ง)
  หน้าที่ : ติดตามข่าวสารทุกช่องทาง และรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจออกมาประจำวันให้กับทุกทีม
  อุปกรณ์ที่ต้องมี : คอมพิวเตอร์
 8. นักเขียน (4 ตำแหน่ง)
  หน้าที่ : สังเกตเรื่องราวที่น่าสนใจจากสื่อ รวบรวมเป็นประเด็นและเขียนออกมาเป็นบทความ
  อุปกรณ์ที่ต้องมี : คอมพิวเตอร์ , สมุด , ปากกา

Timeline รับสมัคร

เริ่มรับสมัคร : 5-29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วม : 30 พฤศจิกายน 2561
Kick – Off Day : 2 ธันวาคม 2561 (ผู้ที่ได้เข้าโครงการต้องเข้าทุกท่าน)
ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 3 ธันวาคม 2561 – 3 กุมภาพันธ์ 2562
เวทีสรุปบทเรียน : 9 กุมภาพันธ์ 2562

สงสัย มีปัญหา สอบถามได้ที่

โครงการ “ส่องสื่อ The Space”
นายกฤตนัน ดิษฐบรรจง
โทรศัพท์ : 085-928-9063
Facebook.com/songsue.space