fbpx

ส่องสื่อ มีเดีย แลป เปิดรับอาสาสมัครมาร่วมผลิตสื่อ – SML Volunteer

SONGSUE MEDIA LAB เราคือกลุ่มบุคคลที่เน้นการสร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานสื่อผ่านช่องทางที่หลากหลาย เราคือเจ้าของเว็บไซต์ข่าวอย่าง “ส่องสื่อ” และเว็บไซต์แมกกาซีนออนไลน์อย่าง “Modernist” กำลังขยายงานทางด้านต่างๆ ผลิตผลงานที่หลากหลายและตอบโจทย์กับคนทุกรุ่นมากขึ้น และระดมทุนเพื่อก่อตั้งบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มีเงินเดือนเลี้ยงทีมงานทุกคน โดยอาสาสมัครที่สมัครเข้ามา เราเปิดรับทุกเพศ ทุกวัย และทุกวุฒิการศึกษา ขอให้แค่เป็นคนที่อยากพัฒนาตนเอง ชอบการทำงานในสายที่ตนเองรัก มีเวลาทำงานจริงๆ และอยากเห็นพวกเราก้าวหน้า (โดยในช่วงแรกของการดำเนินการจะยังไม่มีรายได้ เว้นแต่จะเป็นงานจ้างทำ เช่น ผลิต Advertorial ขึ้นอยู่กับการขายงานในช่วงนั้นๆ)

ในโอกาสนี้ จึงขอรับสมัครอาสาสมัครมาช่วยสร้างระบบการทำงานทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านให้มีคุณภาพมากขึ้น ผ่านการรับสมัครอาสาสมัครในตำแหน่งต่างๆ

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ และประสบการณ์
 • หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่ได้เลือกไว้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสื่อสารได้ภาษาที่สองและสามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษไปอีก
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกันได้
 • ปกติทำงานออนไลน์ ฉะนั้นรับคนทั่วประเทศได้
 • ถ้าหากตำแหน่งใดที่ต้องออกไปผลิตเนื้อหานอกสถานที่ จะพิจารณาเฉพาะคนที่สามารถออกไปผลิตเนื้อหานอกสถานที่ได้ก่อน
 • สามารถเข้าประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้งได้
 • เนื่องจากเป็นงานอาสาสมัคร ฉะนั้นในช่วงแรกจะไม่ได้รับเงินในการทำงาน (ยกเว้นงาน Advertorial) จนกว่ากองบรรณาธิการจะมีรายรับเข้ามามากพอ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ


Content Team

Content Creator (4 ตำแหน่ง)

 • คิดประเด็นเนื้อหาและสร้างสรรค์ประเด็นที่รวดเร็วได้
 • สามารถติดต่อสัมภาษณ์แหล่งข่าวได้
 • สามารถเรียบเรียงประเด็นจากการสัมภาษณ์ได้อย่างรวดเร็วและอ่านสบายตา
 • สามารถมีเวลาว่างอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1-2 วันเพื่อจัดทำเนื้อหาลงได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ หาประเด็นที่แตกต่างได้เสมอ
 • สามารถทำงานเป็นทีมและอยู่ภายใต้การกดดันได้ดี

News Writer (4 ตำแหน่ง)

 • สนใจประเด็นเนื้อหาข่าวได้ดี ชอบติดตามข่าวสาร
 • สามารถเรียบเรียงเนื้อหาข่าวที่รวดเร็ว ทันสถานการณ์
 • มีเวลาเรียบเรียงเนื้อหาและเขียนข่าวได้อย่างน้อย 1-2 วัน/สัปดาห์
 • สามารถทำงานเป็นทีมและอยู่ภายใต้การกดดันได้ดี
 • ถ้าได้ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Content Writer (4 ตำแหน่ง)

 • สนใจประเด็นอื่นๆ เช่น ไลฟ์สไตล์ ไอที โทรทัศน์ สื่ออื่นๆ หรือความงาม
 • ชอบติดตามข่าวสาร อยู่กับข่าวได้ดี
 • สามารถเรียบเรียงเนื้อหาข่าวที่รวดเร็ว ทันสถานการณ์
 • มีเวลาเรียบเรียงเนื้อหาและเขียนข่าวได้ 1-2 วัน/สัปดาห์
 • สามารถทำงานเป็นทีมและอยู่ภายใต้การกดดันได้ดี
 • ถ้าได้ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Podcast Creator (3 ตำแหน่ง)

 • คิดประเด็นเนื้อหาและสร้างสรรค์รายการได้ดี
 • สามารถติดต่อสัมภาษณ์แขกรับเชิญได้
 • สามารถเรียบเรียงประเด็นจากการสัมภาษณ์ได้อย่างรวดเร็ว
 • ตัดต่อเนื้อหารายการได้ดี
 • สามารถมีเวลาว่างอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1-2 วันเพื่อจัดทำเนื้อหาลงได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ หาประเด็นที่แตกต่างได้เสมอ
 • สามารถทำงานเป็นทีมและอยู่ภายใต้การกดดันได้ดี

Graphic Designer (2 ตำแหน่ง)

 • สามารถรับคำสั่งงานจากกองบรรณาธิการได้
 • สามารถดำเนินการผลิต Graphic และ Infographic ได้อย่างรวดเร็ว
 • เข้าใจการออกแบบ Graphic ให้สวยงามได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมและอยู่ภายใต้การกดดันได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ให้กับทีมอยู่เสมอ

Video Creator (3 ตำแหน่ง)

 • คิดประเด็นเนื้อหาและสร้างสรรค์ประเด็นที่รวดเร็วได้
 • สามารถติดต่อสัมภาษณ์แหล่งข่าวได้
 • สามารถเรียบเรียงประเด็นจากการสัมภาษณ์ได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถตัดต่อเนื้อหาเพื่อลงช่องทางต่างๆ ได้ดี
 • สามารถมีเวลาว่างอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1-2 วันเพื่อจัดทำเนื้อหาลงได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ หาประเด็นที่แตกต่างได้เสมอ
 • สามารถทำงานเป็นทีมและอยู่ภายใต้การกดดันได้ดี

Data Journalist (3 ตำแหน่ง)

 • คิดประเด็นเนื้อหาและสร้างสรรค์ประเด็นที่ลึกได้
 • สามารถค้นหาข้อมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้ดี
 • สามารถเรียบเรียงประเด็นจากการเรียบเรียงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถมีเวลาว่างอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1-2 วันเพื่อจัดทำเนื้อหาลงได้
 • ถ้าสามารถผลิตผลงานเป็น Data Visualization ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมและอยู่ภายใต้การกดดันได้ดี

Proofreader (3 ตำแหน่ง)

 • เข้าใจการใช้อักขระและเขียนภาษาไทยได้ดี
 • สามารถตรวจงานได้อย่างน้อย 4-5 ชิ้น/สัปดาห์

Photographer (3 ตำแหน่ง)

 • เข้าใจหลักการถ่ายภาพ
 • สามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้อย่างสวยงาม
 • สามารถมีเวลาว่างอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1-2 วัน
 • สามารถทำงานเป็นทีมและอยู่ภายใต้การกดดันได้ดี

Backend Team

Account Executive (2 ตำแหน่ง)

 • สามารถเข้าใจการทำงานของทีมกองบรรณาธิการได้
 • สามารถเสนองานและขายงานให้กับลูกค้าได้ดี
 • สามารถเข้าหาลูกค้าใหม่ๆ ได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์ในการทำงานได้ดี
 • มีบุคลิกภาพดี พูดจาฉะฉาน
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Assistant Editor (2 ตำแหน่ง)

 • ช่วยเหลือบรรณาธิการในการตรวจบทความ
 • ประสานระหว่างทีมและแหล่งข้อมูลได้ดี
 • สามารถตรวจทานได้ 4-5 ชิ้น/สัปดาห์
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

Webmaster [PHP] (2 ตำแหน่ง)

 • ดูแลและตรวจสอบระบบหลังบ้านให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถเขียนและปรับปรุงธีม WordPress ได้
 • เข้าใจภาษาที่ใช้เขียนเว็บไซต์สำหรับ WordPress
 • ประสานงานระหว่างทีมได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

Curator [Event] (2 ตำแหน่ง)

 • คัดเลือกเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับการจัดกิจกรรมของกองบรรณาธิการ
 • ติดต่อประสานงานแหล่งข้อมูลกับกองบรรณาธิการได้
 • สื่อสารได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ รับมือกับแรงกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการจัดงานเสวนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ใครที่สนใจสามารถส่งประวัติ และ Portfolio
มาได้ที่ e-mail: [email protected]
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 สิงหาคม 2564

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับอีเมลติดต่อกลับไปเพื่อสัมภาษณ์อีกครั้ง

หมายเหตุ : ไม่รับนักศึกษาฝึกงานสหกิจหรือฝึกงานในรูปแบบเก็บหน่วยกิต เนื่องจาก SONGSUE MEDIA LAB อยู่ระหว่างการจดจัดตั้งองค์กร จึงไม่สามารถออกใบรับรองการฝึกงานได้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า