fbpx

รู้จักกลุ่มส่องสื่อ (ประเทศไทย) ผู้นำด้านการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีกว่า

เพราะทุกเรื่องในสังคม
ควรค่าแก่การเล่าและเรียนรู้
เพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

ในระยะยาว

เราเชื่อเสมอว่าการทำคอนเทนต์ที่ดีและเข้าถึงผู้เสพ ย่อมส่งผลให้เขาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตจากคอนเทนต์ของเราได้ และส่งผลให้สังคมเกิดผลลัพธ์ในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย กลุ่มส่องสื่อ (ประเทศไทย) จึงใช้วิธีการสร้างสรรค์ Storytelling เชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวคนไทย เพื่อพัฒนาเป็นเนื้อหาที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาจากคอนเทนต์ได้นั่นเอง

กลุ่มส่องสื่อ (ประเทศไทย) เราคือ Content Creator ที่สั่งสมประสบการณ์จากการทำคอนเทนต์มาตลอด 4 ปี ประกอบกับความเชื่ยวชาญของคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 15-30 ปีที่เป็นทีมกองบรรณาธิการของเรา ช่วยสรรสร้างและพัฒนาเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมา เพื่อตอบสนองและสร้างเสริมสังคมที่มีคุณภาพ โดยใช้หลักความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับการเล่าเรื่องแบบมีชั้นเชิง เติมแต่งด้วยความน่าเชื่อถือของข้อมูล บนความรับผิดชอบต่อการนำเสนอบนพื้นที่สื่อ และพัฒนาต่อยอดเป็นช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ และต่อยอดด้วยการสร้างแรงกระเพื่อมในเชิงนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองอีกด้วย


เพราะการทำงานแบบครบวงจร ย่อมทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มากกว่าแค่การทำช่องทางใดช่องทางหนึ่ง กลุ่มส่องสื่อ (ประเทศไทย) จึงได้คิดและสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาคอนเทนต์ของเราได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย

เพราะทางออกของปัญหา
คือการรับฟังปัญหาของทุกคนในสังคมร่วมกัน


ที่มาที่ไปของเรา

กลุ่มส่องสื่อ (ประเทศไทย) เริ่มต้นจาก นายกฤตนัน (กิตติภณ ในขณะนั้น) ดิษฐบรรจง นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขาสนใจในสื่อโทรทัศน์และสื่อสารมวลชนเป็นอย่างมาก แต่เขาเกิดปัญหาคือไม่สามารถหาแหล่งรวบรวมข้อมูลพวกนี้แบบสาธารณะได้สักที จึงดำเนินการเปิด Facebook Page ในชื่อ “ถึงเวลาต้องวิจารณ์” ในวันที่ 19 มกราคม 2559 เพียงเพื่อต้องการจะวิจารณ์สื่อและรวบรวมข้อมูลของวงการสื่อในประเทศไทย แต่ผลตอบรับเริ่มดีเกินคาด และด้วยความที่เขาอยากทำตามความฝันอย่างการเป็นนักข่าว เขาจึงปรับการนำเสนอให้เป็นการวิเคราะห์อุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทย และรายงานความเคลื่อนไหวของสื่อ จึงปรับชื่อเป็น “Media Focus Thailand” และพัฒนาเป็น “ส่องสื่อ” ในปัจจุบัน

จากงานแถลงข่าวแรก
สู่คอนเทนต์คุณภาพ

ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ส่องสื่อเริ่มได้รับความไว้วางใจจากบริษัทสื่อฯ ในการเชิญชวนทำข่าว และนี่คือสิ่งที่ส่องสื่อต่อยอดได้หลังจากนั้น คือการทำข่าวเชิงสัมภาษณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจของคนทำสื่อ แนวคิด และการปรับตัวแบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมออกมานำเสนอลงในช่องทางเว็บไซต์ของส่องสื่อ

หลังจากนั้นส่องสื่อก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คนในวงการสื่อ จนถึงปัจจุบันก็มากกว่า 50 รายที่สัมภาษณ์ลงทุกช่องทางของส่องสื่อ เพื่อเป็นหลักฐานในการเรียนรู้ต่อไปของสังคมสื่อไทย


เพราะทุกคนอยากฝึกฝน
ทีมจึงเติบโตมากขึ้น
ภายใต้ระบบอาสาสมัคร

กลุ่มส่องสื่อ (ประเทศไทย) ใช้ระบบการทำงานแบบกองบรรณาธิการโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน (ยกเว้นในหมวดหมู่ข่าวเพื่อการโฆษณา) ซึ่งสิ่งที่ผู้เข้าร่วมทีมกองบรรณาธิการจะได้รับคือ “ประสบการณ์” และผลงานในการทำงานกับ Content Creator ที่สื่อชั้นนำให้การยอมรับมาแล้วนับไม่ถ้วน ซึ่งทำให้เราสามารถกล้าทำในบางสิ่งบางอย่างได้ และทำให้เราสามารถทำงานราบรื่นขึ้นอีกทางหนึ่งเช่นกัน


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการนำเสนอคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิต
เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

พันธกิจ

1.นำเสนอสื่อที่มีคุณภาพ ทันสมัย และถูกต้องแม่นยำ
2.ให้ความรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่าผ่านกระบวนการที่เข้าถึง
3.เป็นตัวแทนกับประชาชนผู้รับสื่ออย่างมีจรรยาบรรณ
4.ผลิตผลงานและทีมงานคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เท่าทัน
5.มอบประโยชน์และแนวคิดให้กับสังคม


จากคอนเทนต์คุณภาพ ต่อยอดสู่การจัดกิจกรรมแบบสร้างสรรค์

หลังจากการทำงานในฝั่งออนไลน์ได้ 3 ปี กลุ่มส่องสื่อ (ประเทศไทย) จึงขยายต่อยอดไปยังโครงการเฟ้นหาอาสาสมัครฝึกงาน ภายใต้ชื่อ “ส่องสื่อ The space” ภายใต้การสนับสนุนทุนทดลองจากเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และหลังจากนั้นก็ได้พัฒนางานอาสาสมัครในฐานะ Content Creator ให้เติบโตมากขึ้นทั้งในด้านฝีมือในการทำงาน และการเรียนรู้ประเด็นสื่อจากสังคม หลังจากนั้นกลุ่มส่องสื่อ (ประเทศไทย) ยังต่อยอดเพื่อเข้าถึงฐานผู้ติดตาม จึงจัดโครงการ “ส่องสื่อ Meet Up” โครงการที่เป็นพื้นที่กว้างในการมอนิเตอร์สื่อและเก็บประเด็นจากสื่อ ซึ่งในปี 2562 เราได้จัดไปถึง 4 ครั้งด้วยกัน ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท Matryosh Design จำกัด , เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม , มิวเซียมสยาม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นอกจากนี้เรายังเปิดวงถกเรื่องสื่อแบบเข้าใจง่ายภายใต้โครงการ “ส่องสื่อ ส่องอนาคตใหม่ประเทศไทย” ภายใต้การสนับสนุนกิจกรรมจาก บริษัท ฟังใจ จำกัด และ New Gen Network พรรคอนาคตใหม่ และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำคอนเทนต์ให้กับคนทั่วไป ภายใต้โครงการ “ส่องสื่อ Workshop” ภายใต้การสนับสนุนจากคุณหมอตุ๊ด นักเขียนนิยายชื่อดัง

เพราะสื่อต้องพัฒนาสังคม

กิจกรรม “ส่องสื่อ ส่องอนาคตใหม่ประเทศไทย”
20 พฤษภาคม 2561
โดย บริษัท ฟังใจ จำกัด และพรรคอนาคตใหม่

เพราะสื่อสะท้อนสังคม

กิจกรรม “ส่องสื่อ Meet Up #1 : Sex Edfucation”
24 มกราคม 2562
โดย บริษัท Matryosh Design จำกัด

เพราะสังคมทำให้สื่อเกิดขึ้น

กิจกรรม “ส่องสื่อ Meet Up #2 : ชม-แชร์ภาพยนตร์ “Nobody Speak” และ “Miss Representation”
20-21 กรกฎาคม 2562
โดย มิวเซียมสยาม และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

เพราะสื่อเป็นมายาคติ

กิจกรรม “ส่องสื่อ Meet Up #3 : ตะลอนเกาหลีไปกับภาพยนตร์ “My Sassy Girl”
5 ตุลาคม 2562
โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพราะสื่อคือการพัฒนา

กิจกรรม “ส่องสื่อ Workshop :
จับปากกา เขียนนิยายไปกับส่องสื่อ”
7-8 ธันวาคม 2562
โดย หมอตุ๊ด นักเขียนนวนิยายชื่อดัง


เพราะเราเข้าใจคนไทยว่าสื่อเป็นหัวใจหลักของการเข้าอกเข้าใจกัน เราจึงพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ

เราดำเนินการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการร่วมเผยแพร่เนื้อหาที่ให้คุณค่าต่อสังคม วัฒนธรรม และร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่เผยแพร่คอนเทนต์ผ่านรูปแบบที่หลากหลายในหลายประเด็น ทั้งการจับตาการทำงานของสื่อมวลชนไทย การถูก Media Disruption การรู้เท่าทันสื่อ ธุรกิจสื่อ การจัดการกับข่าวปลอม ตลอดไปจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ และการมีส่วนในระบอบประชาธิปไตย

กว่า 4 ปีที่ผ่านมา เราได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
AIDS Healthcare Foundation (Thailand)
มูลนิธิเพื่อรัก
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พรรคอนาคตใหม่
หนังสือพิมพ์ Business Today
สถาบันสอนภาษาเกาหลี SeoulEd
กะเทยนิวส์
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
มิวเซียมสยาม
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
[email protected] 2019
Creative Talk Conference 2020
RainMaker
COFACT
LiveTube
PRWOWWOW
JC&CO COMMUNICATIONS

นอกจากนี้เราจะยังร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อต่อไป เพื่อสะท้อนสังคมแห่งการรู้เท่าทันสื่อที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต


รายการพิเศษ “นับถอยหลังยุติทีวีแอนะล็อก” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส่องสื่อ ยามเฝ้าจอ LiveTube และบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน)

เวที Dare to Dream โดย U- Report ภายใต้องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

เวที 18+ Unsensor Talk โดย มูลนิธิ AIDS Healthcare Foundation ประเทศไทย

ร่วมงานเสวนา “การนำเสนอภาพลักษณ์เด็กบนพื้นที่สื่อโทรทัศน์ในประเทศไทย ภายใต้มิติวัฒนธรรมชุมชน” โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ร่วมเป็น Podcast Partner ในงาน Creative Talk Conference 2020

ร่วมเป็น Media Partner ในงาน iCreator Conference 2020


ส่องสื่อถูกพูดถึงที่ไหนบ้าง?

จากการทำงานในช่วงที่ผ่านมา มีสื่อให้ความสนใจในการทำงานของส่องสื่อ และนำไปอ้างอิง รวมถึงให้สัมภาษณ์ลงผ่านช่องทางต่างๆ ทำให้คนเข้าถึงและเห็นภาพของส่องสื่อมากขึ้น โดยมีสื่อต่างๆ ที่ให้ความสนใจดังนี้

DECODE By ThaiPBS
BBC Thai
Behind The Scene
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ALTV by ThaiPBS
The Reporters
Have a News Day
Urban Creature
Ground Control


รางวัลที่น่าภาคภูมิใจ

ส่องสื่อเป็นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ข่าวสาร สาระเพียงแห่งเดียวที่ได้เข้ารอบ 50 Finalist จากรางวัล Thailand Best Blog Award 2018 รางวัลที่ทาง บมจ.ซีพีออลล์ ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลแก่บล็อกที่นำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และประสบความสำเร็จในการนำเสนอ


การเข้าถึงของเว็บไซต์ในกลุ่มส่องสื่อ (ประเทศไทย)

150,000++

Website Views

100,000++

Website Visits

12,000++

Facebook Followers

8,500++

Podcast Play

50,000++

Video Views

500++

Articles Public All Platform

100++

People in Activities

25++

Partners


แบรนด์ในกลุ่มส่องสื่อ (ประเทศไทย)

จากวันนั้นที่กำเนิดส่องสื่อ วันนี้เราโตขึ้นและพร้อมเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านคอนเทนต์คุณภาพ งานวิจัย รายการเสียง และกิจกรรม เพื่อเป็น Digital Publisher ที่ทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมครบวงจร

The Educative (เดอะ เอ็ดดูเคทีฟ)
educative.songsue.co

เว็บไซต์ที่จะมอบประสบการณ์และความรู้จากคนหรือสิ่งรอบตัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ผ่านการเล่าเรื่องต่างๆ ในสังคม ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ เพศ วัฒนธรรม การศึกษา กีฬา รวมถึงบทสัมภาษณ์บุคคลในสังคมที่สามารถนำมาเรียนรู้ต่อยอดได้

ส่องสื่อ
www.songsue.co

ต้นฉบับเว็บไซต์ที่จะทำให้คนไทยรู้เท่าทันสื่อ ทั้งในแง่ของธุรกิจสื่อ การวิจารณ์สื่อ การแนะนำสื่อที่ดี การเรียนรู้การเท่าทันสื่อ และความเป็นไปในวงการสื่อ รวมไปถึงประวัติศาสตร์สื่อ การันตีด้วยการออกอากาศรายการวิทยุมากกว่า 90 ชิ้น และบทความบนหนังสือพิมพ์มากกว่า 24 ชิ้น

ส่องเทค
tech.songsue.co

เว็บไซต์ที่เล่าเรื่องเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เล่าเรื่องความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ รวมไปถึงบทสัมภาษณ์เชิงธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้ และสามารถนำมาปรับใช้เองได้ด้วย ภายใต้สโลแกน “ทันเรื่องเทค เปิดส่องเทค”

The Money Thailand
money.songsue.co

เว็บไซต์ที่จะคอยนำเรื่องการเงิน เศรษฐกิจ การลงทุน หุ้น และธุรกิจมาย่อยง่าย เข้าใจง่าย ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่สามารถนำมาใช้ได้จริง สนุก และสามารถเรียนรู้เรื่องเงินๆ ทองๆ ได้แบบไม่เครียด ภายใต้สโลแกน “เพราะเรื่องเงินสำคัญสำหรับเรา”

Event Hub by ส่องสื่อ
event.songsue.co

แพลตฟอร์มสำหรับการค้นหางานกิจกรรมที่มอบคุณค่าให้กับสังคม ทั้งในรูปแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย โดยกิจกรรมที่อยู่บนเว็บไซต์จะเป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยทีมกองบรรณาธิการกลุ่มส่องสื่อ (ประเทศไทย)

ส่องสื่อ Podcast
www.songsue.co/podcast

รายการสื่อเสียงที่จะมอบประสบการณ์และความเข้าใจ ความรู้ และแง่มุมที่หลากหลาย รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ให้แก่สังคม ผ่านประเด็นที่ครอบคลุมทั้ง สื่อ การเมือง เพศ วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ภายใต้สโลแกน “เปิดหู เปิดความรู้ เปิดฟังส่องสื่อ Podcast”

กลุ่มงานวิจัย และกลุ่มงานกิจกรรม
ส่องสื่อ (ประเทศไทย)

เป็นหน่วยงานใหม่ที่เน้นพัฒนางานวิจัยที่สังคมโดยรวมได้ประโยชน์ โดยใช้การเชื่อมโยงของประเด็นที่กลุ่มส่องสื่อ (ประเทศไทย) ทำและถนัดมาต่อยอดเป็นข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และนำไปพัฒนาเป็นกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป


ร่วมงานกับเรา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ยั่งยืนต่อไปในระยะยาว

กลุ่มส่องสื่อ (ประเทศไทย) เราเข้าใจปัญหาสังคมเป็นอย่างดี จึงสามารถสรรสร้างคอนเทนต์ในทุกรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสังคมในระยะยาว ทั้งการจัดกิจกรรม การมอบประสบการณ์ การจัดรายการสื่อเสียง การผลิตคอนเทนต์

Advertorial and
Branded Content

กลุ่มส่องสื่อ (ประเทศไทย) สามารถพัฒนาชิ้นงานเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในสังคม ผ่านมุมมองของกองบรรณาธิการที่มาจากความหลากหลาย รวมถึงพัฒนาให้เป็นเฉพาะแบรนด์ของท่านได้ ทั้งรายการ Podcast คอนเทนต์บทความ และ Facebook Live

ขอ Rate Card ได้ทาง [email protected]

Content Creator
and Provider

กลุ่มส่องสื่อ (ประเทศไทย) มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคอนเทนต์ของท่านให้สามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกับสังคมได้ ซึ่งเราเคยมีประสบการณ์จากการรณรงค์เรื่อง HIV และ PrEP ในโครงการ Speakout Thailand และ PrEP Me Now มาแล้ว

Activities Communication

จากการสร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์ กลุ่มส่องสื่อ (ประเทศไทย) ยังสามารถต่อยอดเป็นกิจกรรมเพื่อสื่อสารไปยังช่องทางต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถมีการสื่อสารตอบกลับมาในกิจกรรมได้ ซึ่งเราสามารถออกแบบประสบการณ์ในงานให้กลมกล่อมและตรงกับแบรนด์ของท่านได้อีกด้วย

Research
and Exclusive Creator

กลุ่มงานวิจัยและกลุ่มงานกิจกรรม กลุ่มส่องสื่อ (ประเทศไทย) ยังสามารถพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเรา โดยเน้นการรับทุนเพื่อต่อยอดเป็นงานวิจัยที่สื่อสารสู่สาธารณะ และทำเป็นกิจกรรมเฉพาะของแบรนด์ที่สามารถสื่อสารได้ตรงจุด เที่ยงตรง และเน้นให้คุณค่ากับสังคม


อยากร่วมงานกับเรา

ติดต่อกองบรรณาธิการกลุ่มเว็บไซต์ส่องสื่อ (ประเทศไทย)
46/1313 หมู่บ้านพฤกษา 3 ซอย 34
ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
(สำหรับส่งจดหมายเท่านั้น)

ร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนคนส่องสื่อ
Facebook : https://www.facebook.com/groups/songsue.co/

ติดต่อร่วมงานกับเรา
โทรศัพท์ : 062-268-8824 (คุณปังปอนด์)
e-mail : [email protected]

สมัครเป็นนักเขียน/ทีมงาน
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ และขอใช้สิทธิ์ในบทความ/งานวิจัย
e-mail : [email protected]